Hình ảnh

Lớp xóa xăm mày, mắt, môi

- Bước 1: Lý thuyết
- Bước 2: Kỹ thuật xóa bằng mực
- Bước 3: Kỹ thuật xóa bằng laser
- Bước 4: Kỹ thuật xóa bằng nước thuốc
- Bước 5: Kỹ thuật chỉnh sữa chân mày xanh
- Bước 6: Kỹ thuật pha màu xóa
- Bước 7: Kỹ thuật làm lại mày, mắt, môi sau khi xóa

Thời gian học: 1 – 2 ngày