Hình ảnh

Lớp phun môi thẩm mỹ bằng laser


- Bước 1: lý thuyết
- Bước 2: Kỹ thuật tạo dáng môi.
- Bước 3: Kỹ thuật nhận dạng da môi và dùng máy laser
- Bước 4: Kỹ thuật tẩy môi
- Bước 5: Kỹ thuật pha màu môi cho thích hợp từng loại da
- Bước 6: Kỹ thuật phun màu lên môi