Hình ảnh

Lớp nối mi - kéo mi - uốn mi

Lý thuyết nối mi, kéo mi
Thực hành: Kỹ thuật gắn mi từng cọng, từng chùm
Kỹ thuật gắn mi giữ được 4 đến 6 tuần
Kỹ thuật dùng keo và lồng mi
Kỹ thuật kéo dài mi
Kỹ thuật uống mi

Thời gian học: 1-3 ngày