Hình ảnh

Lớp đốt nốt ruồi, mụn, tàn nhang


- Bước 1: Lý thuyết
- Bước 2: Thực hành
- Bước 3: Lời dặn cho khách hàng

Thời gian học: 1 ngày